Det skjer mye i 2018

Finnskogparken skal bli et «før i væla» sted. Stien langs Rotna fra campingen mot parken skal ryddes og utvides. Og det skal bygge bro over Rotna til parken. Og det blir Finnskogen Triatlon – med hund!

Flerbruksparken

– Vi kommer til å gjøre en god del forandringer, utvide med flere aktiviteter, sier Oddvar Neby på Kroa.

– Ja, det skal skje mye! Innovasjon Norge støtter oss i dette prosjektet. Så da får vi litt drahjelp. Nye overnattingssteder vil også komme. Og parken vil bli et meget spennende sted, rett og slet en flerbrukspark oppsumerer Eva Neby.

JENS OG REIDUN
Finnskogparken skal bli et «før i væla»-sted
FINNSKOGEN TRIATLON MED HUND

Eva kan også avsløre at i 2018 får vi et nytt og meget spennende arrangement: Det blir Finnskogen Triatlon – med hund!

– Sett av datoene 27-29 juli 2018, mer info vil komme, sier Eva Neby på kroa

 

Bilverksted på kroa

 

 

Arve gjør nå i sommer de siste (foreløpige) endringer og installasjoner på verkstedet slik at han etterhvert kan ta EU kontroller- noe som er meget etterspurt.

– Vi har alltid vært opptatt av lokalmiljø. kortreist mat, samt bruke det som er i nærheten. Det er også en av grunnene til at vi nå har valgt YX som drivstoffleverandør. YX er heleid norsk selskap og det er vi veldig fornøyd med, avslutter Eva

For ukentlige oppdateringer: Følg vår Facebook-side her.