Kjetils fantastiske tolkning av Åsta Holts skrevne ord blir satt opp igjen

i 2017. Det blir  8. og 9. juli  En mer unik forestilling er ikke fremført- så nå skal mange få anledning til å se den igjen.2016-09-18-18-10-45kjetil_

Vi kommer tilbake med klokkeslett de aktuelle datoer- Billetter vil bli i salg fra februar 2017